Kelimeler: fark

Fark kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Yusuf da evvela fark etmemişti.


2. Arabanın içinde Muazzezin bulunduğunu fark etmemişti.


3. Karısının sustuğunu biraz geç fark etti ve:


4. Ali bu sözdeki alayı, hatta belki de hakareti fark etmedi.


5. deyinceye kadar bir Kızılbaş köyünde olduğunu nasıl fark etmediğine şaştı.


6. Kafasına sokmak istemediği laflar etrafında mukayeseler yürüttüğünü fark edince içerledi.


7. Yarabbi, o gece ile bu gece arasında ne müthiş fark vardı.


8. Yavaş yavaş, gözleri alıştıkça, arka taraftaki keçelerin arasına sokulmuş bir şekil fark etti.


9. Midesine inen bu acı suyun birdenbire yorgunluğunu aldığını, tatlı bir zindelik verdiğini fark etti.


10. Yusuf, arkadaşının kollarından sıyrılarak ona bakmaya başladı ve birdenbire içinin karmakarışık olduğunu fark etti.


11. Dayanacak kimsen yok, içinde onlara karşı en küçük bir düşmanlık sakladığını fark ederlerse seni ezerler.


12. Kaymakam bir müddet masanın üzerindeki kâğıtlarla meşgul olarak onun girdiğini fark etmemiş göründü, sonra yavaşça başını kaldırarak:


13. Arkasına bıraktığı sahilin gitgide erişilmez olduğunu fark ediyor, artık oradan kendisine elini uzatacak birinin bile onu kurtaramayacağını sanıyordu.


14. Yusuf hep ileri bakmakta ve kenarlardaki ağaçların daireler yaparak uzaklaştığını, yolda rastgeldiği köylülerin telaşla eşeklerini bir kenara çektiklerini fark etmemekte idi.


15. Şahinde nin kendine göre biraz da kurnazlığı vardı ve Muazzez için Edremitte evlenme yollarının, bir tek çare müstesna, kapanmış olduğunu fark ediyordu.


16. Bu yabani çocuğa evvela ehemmiyet vermediler; fakat asıl ve hakikaten ehemmiyet vermeyenin bu yabani çocuk olduğunu fark edince onunla alay etmek, onu kızdırmak istediler.


17. Evdeki hayatın bu sefer tersine bir değişmeye uğradığını fark eden Yusuf, artık nasıl olsa her şeyi anlar ve Muazzezin korktuğu ve beklediği kıyamet gene kopardı.


18. Tam bu sırada içeri giren bir müşteri Aliden Tosya pirinci istedi- Müşteriyi savdıktan sonra Yusuf un yanına gelen Ali, onun tekrar kendini topladığını fark etti.


19. Bu söylediğimiz hisler aklından şöyle bir geçiyor ve derhal unutuluyordu; o kadar ki, aynı şeyleri bir başka sefer düşününce, ilk defa fark ediyorum sanıyor ve yeniden üzülüyor, seviniyor veya hayret ediyordu.