Kelimeler: fabrikatör

Fabrikatör kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Bunlardan biri Hacı Rifatın İhsan, öbürü de fabrikatör Hilmi Beyin oğlu Şakirdi.


2. Epeyce kafayı tuttuklan sırada kapı çalındı, içeriye fabrikatör Hilmi Bey ile Hacı Etem girdi.


3. Bu korkak, bu miskin bakkalın kendisi gibi bir fabrikatör oğluna, bir beye üstün tutulmasına aklı ermiyor ve bütün bunların mesuliyetini bu anda Alide buluyordu.


4. Kimisi belediye reisi, kimisi fabrikatör olan bu adamlar, bu kopuk akrabaları ile pek yakından temasa gelmek istemezlerse de, evdeki kadınların tesiriyle birçok ehemmiyetli vakalarda onları müdafaaya mecbur olurlardı.