Kelimeler: elde

Elde kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Şakir de Muazzezi bu yoldan elde etmek niyetinde...


2. Elde bulunan bir tek çare, yani burayı bırakıp gitmek, Hilmi Beyin elinde o senet kaldıkça imkânsızdı.


3. Bu kafileyi akşam üzeri yorgun argın, kuzuların ipine sarılan bir demet ot omuzlarda, uzun ve taze kesilmiş değnekler elde kasabaya giderken görmek ömür olurdu.