Kelimeler: efendi

Efendi kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Bir müddet sonra Hasip Efendi önde, Nuri Efendi arkada döndüler.


2. Buyur otur, efendi oğlum!


3. Göreyim seni Hasip Efendi!


4. Hasip Efendi cevap verdi:


5. Nuri Efendi gene okumayı keserek:


6. O oda, o gözlüklü Hasip Efendi, o somurtkan Nuri Efendi nasıl olur da örnek insan diye ele alınabilirdi?


7. Hasip Efendi bir aralık başını Yusuf a çevirerek:


8. Yusuf Efendi, evladım, Edremitte yerleşip kalmak niyetinde misiniz?


9. Bu Hasip Efendi sabahtan beri dört tarafa koşmaktan harap olmuştu.


10. Genç adam odasına girince Hasip Efendi ona doğru koşarak: Evladım.


11. Odada kendisini bekleyen Hasip Efendi ile Nuri Efendiye meseleyi anlattı.


12. Bunu menfi bir cevap telakki eden Hasip Efendi esefle başını sallayarak:


13. Nuri Efendi ağzının içinde bir şeyler yuvarladı; fakat ne söylediği anlaşılmadı.


14. Nuri Efendi, sen de himmet et de bizim Yusuf a acemilik çektirmeyelim!


15. Şerif Efendi, o gece düğün yerinde bulunanlardan üç beş kişiyi şahitlik etmeye kandırmıştı.


16. Ertesi sabah Yusuf daireye gider gitmez bir odacı: Yusuf efendi, sizi Kaymakam Bey istedi!


17. Nuri Efendi bulunduğu köşeden, gene o asık suratıyla, mütemadiyen mırındandığı duaları keserek, lafa karıştı:


18. Hasip Efendi yerinden kalkıp Yusuf un yanına gelerek masasının üstündeki kamış kalemi aldı, açtı, tırnağına bastırıp denedikten sonra:


19. Lif ve sabun tedarikinden, müezzine haber vermeye kadar her şeye Hasip Efendi koşuyor, bir taraftan da kadınları susturmaya uğraşıyordu.


20. Geceleri tertip edilen bu âlemlere şimdi Kaymakamm bulup getirdiği birkaç çalgıcı ile candarma bölük kumandanı Kadri Efendi de iştirake başlamıştı.