Kelimeler: edilirdi

Edilirdi kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Fakat maskaralık ederek herkesi güldürdüğü için, tahammül edilirdi.


2. Ne tarafından düşünülürse düşünülsün, tahsildarlık herhalde bu Allahın belası tahrirat kâtipliğine tercih edilirdi.