Kelimeler: duyduğu

Duyduğu kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. İçinde bu anda hâkim olan his, Muazzeze karşı duyduğu istek değil, Yusuf a karşı duyduğu kindi.


2. Yusuf kahveye filan gitmiyordu, ağızdan duyduğu şeyler de yarım yamalakı.


3. Fakat böyle şuradan buradan duyduğu rivayetlerle asla iktifa etmeyen birisi vardı: Muazzez!


4. Yusuf un içi bu adama karşı duyduğu sonsuz bir merhamet ve sevgi hissiyle ezildi.


5. İhsana karşı şu anda duyduğu yabancılık, ona, artık kendisini Edremite bağlayan bir şey bulunmadığını da hatırlattı.


6. Yusufun bütün bu aksiliğinin sebebi ise, Mürüvvet Hanımın evi hakkında Hacı Rifatın İhsandan duyduğu birkaç münasebetsiz rivayetti.


7. Muazzeze dair içinde uyanan ve şuuruna varan his, onun kendisinden koparılması ihtimaline karşı duyduğu müthiş bir acı oldu.


8. Onun için ömrünün bu en azaplı, en fırtınalı anında gene, sükûnetini aldı ve Aliye sadece duyduğu vakayı anlattı.


9. İbramcaköyden sonra önüne çıkan zeytinlikler arasında, ayaklan çamurlara saplanarak yürüyor ve bu civarda bulunduğunu duyduğu, fakat yerini katî olarak bilmediği bir pınarı arıyordu.


10. Aylardan beri Yusufun kendisine yaptıklarına, böyle küçük bir mukabelede bulunmaktan kendini alamıyordu ve bu arzusunda, şu anda duyduğu ve gitgide artan bir saadet hissinin ve bir neşenin çok tesiri vardı.


11. Duyduğu şeyler, tahminler ve Muazzezin hah bu evde bir şeyler olduğunu ona anlatıyor, fakat gene Muazzeze bir kere bakmak, bu kızcağızın dünyanın en masum insanı olduğundan şüphe etmeyi bile imkânsız kılıyordu.