Kelimeler: danışıyorum

Danışıyorum kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Bak, ben seninle akran gibi konuşuyor, danışıyorum.