Kelimeler: dalkavukluk

Dalkavukluk kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Onlar bu evin istikbalini düşünmüş, akıllıca hareket etmiş olsalardı, şimdi Şahinde ile kızı elin heriflerine, dalkavukluk edip onları eğlendirmeye mecbur kalmazlardı.