Kelimeler: cevabı

Cevabı kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Bütün bunların cevabı kafasından uçup gitmişe benziyordu.


2. Salâhattin Bey bu cevabı bekliyormuş gibi doğruldu.


3. Yusuf mahsulü şimdiden satmak için kime başvurduysa, red cevabı aldı.


4. Son aylarda mütemadiyen kafasını dolduran ve bir türlü cevabı verilmeyen bu sualin gene beyninde zonklamaya başladığını hissediyordu.