Kelimeler: cazibelerle

Cazibelerle kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Muhayyilelerinin kısırlığı bu korkunç şeyi yalancı cazibelerle süslemelerine mani oluyor ve onlara, gelecek günlerin acılarını şimdiden düşündürüyordu.