Kelimeler: camide

Camide kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Öğle üzeri Kurşunlu Camide İbradalı Salim Hocanın vaazları dinlenir, ikindi mukabeleleri kaçırılmaz, akşam üzeri de gözler ve kulaklar tepeden atılacak topa dikilirdi.


2. Böyle olmasa Sarı Hafız da, pek dini bütün olmadığını bildiği ve camide ancak bayramdan bayrama gördüğü Salâhattin Bey için, bu kadar candan haykıramazdı.