Kelimeler: cambazı

Cambazı kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Daha ileride, kahve ocağına yakın bir yerde, dört, beş at cambazı küçük mikyasta bir kavgaya başlamışlardı.