Kelimeler: bulmuş

Bulmuş kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Yaşı on altıyı bulmuş, gitgide konuşmayı daha az sever olmuştu.