Kelimeler: buldular

Buldular kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Bu işte bir oyun olması ihtimalini en akla yakın buldular.


2. Fakat ikisi de, nedense, doğrudan doğruya kızı istemeden evvel Salâhattin Beyin elini ayağını bağlamayı muvafık buldular.