Kelimeler: babaları

Babaları kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Yemeği yer yemez veya babaları söylemeden çekilip gitmeyi ayıp sayıyorlardı.


2. İçlerinde bazı imtiyazlıları ve usluları vardı ki, babaları ile tekkeye girmeye, hatta bazen zikre katışmaya mezun idiler.


3. Hiç kimseye haber vermeden ikisinin beraberce köye gitmelerinin en iyi çare olduğunu ve babaları ayaklarına gittikten sonra çocukların inat etmeyeceklerini, mümkün olduğu kadar açık bir şekilde karşısındakine izah etti.