Kelimeler: bağlayan

Bağlayan kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Derhal geri dönmek istiyor, kendisini buraya bağlayan hastalığa lanet ediyordu.


2. İhsana karşı şu anda duyduğu yabancılık, ona, artık kendisini Edremite bağlayan bir şey bulunmadığını da hatırlattı.