Kelimeler: artıyordu

Artıyordu kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Gün geçtikçe ahbaplıkları artıyordu.


2. Kasabaya yaklaştıkça Şahindenin merakı artıyordu.


3. Onun bu hallerini gördükçe zavallı Muazzezin perişanlığı daha çok artıyordu.


4. Kaymakam Salâhattin Beye üzüntülü günleri atlattıktan sonra geldiğini söylediğimiz gevşeklik geçici bir şey değildi ve günden güne artıyordu: Kendisinde kalp hastalığı başlamıştı.