Kelimeler: anlar

Anlar kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Bu toplantıda söylediği sözlere nazaran memleket çok mühim anlar yaşmakta idi.


2. Evdeki hayatın bu sefer tersine bir değişmeye uğradığını fark eden Yusuf, artık nasıl olsa her şeyi anlar ve Muazzezin korktuğu ve beklediği kıyamet gene kopardı.


3. Eğer Yusuf herkesi kendisi gibi zannetmese ve etrafına biraz da anlar gözlerle baksa, o bayram vakasından sonra birçok arkadaşlarının tavırlarının değiştiğini, mesela Şube Reisinin oğlu Vasfınin kendisiyle pek gezmek istemediğini, Alanyalı Kâ-zım ın dükkânına gittiği zaman, eskisi kadar riayet görmediğini sezerdi.