Kelimeler: alınmış

Alınmış kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. gibi mecellerden alınmış cümleler vardı.


2. Eğer mahalleli müştereken bir harekete geçmiyorsa, bunun sebebi; işe Kaymakamın da karışmış olmasında, fakat daha ziyade, bu gibi şeylere önayak olacak kimselerin askere alınmış bulunmasındaydı.