Kelimeler: alınan

Alınan kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Şakirin elinden alınan kocaman, toplu tabanca masanın üstünde uzanıyordu.


2. Bu rapor meselesi ortaya atılmadan evvel ifadeleri alınan şahitler, Şakirin Aliye sıktığını söyledikleri tabancanın cinsini tayin edememişlerdi.