Kelimeler: adama

Adama kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Seni bu cahilliğinle memurlukta tutan adama ne yüzle çatacaksın?..


2. Duyduklarımın onda biri doğru olsa, böyle bir adama değil kız, selam bile verilmez...


3. Yusuf un içi bu adama karşı duyduğu sonsuz bir merhamet ve sevgi hissiyle ezildi.


4. On seneye yakın bir müddet aynı yerde kalan ve hemen hemen kimseyi kendine düşman etmeyen bu adama karşı Edremit halkı son ve içten bir alaka göstermek için yığın yığın toplanmıştı.