Kelimeler: ağır

Ağır kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Ağır ağır merdivenleri indi.


2. Sonra ağır ağır doğruldu.


3. Kapıya doğru ağır ağır yürüdü.


4. Yusuf ağır ağır meydanı geçti.


5. Yusuf yaylıyı Soğuktulumbaya kadar ağır ağır sürdü.


6. Uzun ve birbirine benzeyen seneler ağır ağır geçtiler.


7. Yusuf ağır ağır, karşısındakinin gözlerinin içine baka baka:


8. Yusuf alt dudağını ısırarak ağır ağır başını salladı:


9. Bu esnada seneler birer birer, ağır ağır, fakat hiç durmadan geçiyordu.


10. Yusufun yarası ağır değildi.


11. Bu karşısında ağır ağır yemek yiyen adam, bütün o sözlerin hulasası idi.


12. İndirdiği tahta kepenklere kol vurup kilitledi ve ağır ağır evin yolunu tuttu.


13. Ve Şakir, koluna giren bir candarma ile birlikte, ağır ağır yürümeye başladı.


14. Yusuf, etrafta ses çıkarmadan bakakalan çocukların yanından ağır ağır çekildi, eve döndü.


15. Yusuf yere atlayarak hayvanların başını tuttu ve ağır ağır bu kumlu sahayı geçti.


16. Sonra sanki bu ağır silahı taşımaktan yorulmuş gibi, kolu ağır ağır aşağıya indi, Alinin hizasına gelince durdu, dimdik uzandı ve daha aşağı inmedi.


17. Lüzuci, yapışkan ve ağır bir kokuydu.


18. Burhaniyeden ayrılıp deniz tarafına doğru ağır ağır atını sürerken karşılaştığı bir yaylı araba, candarmanın hiç gözüne çarpmamıştı.


19. Bu sefer ağır ağır ilerleyen atların sırtı, üzerlerindeki koşumlarla birlikte, türlü türlü kıvrıntılar ve ışık oyunları yapıyordu.


20. Görünmeyen ağır zincirler ondan kımıldamak imkânlarını alıyordu.