Kelimeler: açmıştı

Açmıştı kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Fakat Edremiti bırakıp gitmelerine imkân olmadığını söyleyince Hulusi Bey fikrini değiştirmiş, sözü başka taraftan açmıştı.