Kelimeler: açabilirdi

Açabilirdi kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Halbuki bu vaziyette biraz daha beklemek memleketteki nüfuzlu kimselerin müştereken kendi aleyhine harekete geçmelerine, azline, en sonunda kepaze olmasına bile yol açabilirdi.