Kelimeler: şanlarıyla

Şanlarıyla kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Kendi şanlarıyla mütenasip olmayan bu oyunu yarı şaka telakki ediyorlardı.