Kelimeler: şaka

Şaka kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Babasının kendisine bu yolda bir şaka yapmayacağını bilmese inanmayacaktı.


2. Kendi şanlarıyla mütenasip olmayan bu oyunu yarı şaka telakki ediyorlardı.


3. Yusuf şaşırdı; fakat Kaymakamın şaka söylemediğini ve bu sözlerin sarhoşluktan evvel düşünülmüş şeyler olduğunu anladı.


4. Mesela, en sevdiği arkadaşları bile onu bazen şaka olsun diye aldatırlar, hiç lüzumu yokken yalan söylerlerdi.


5. Bu evde konuşan, şaka yapan, soran, hatta fırsat düştükçe, üç dört kelime ile de olsa, anlatan ve havadis veren hep Salâhattin Beydi.


6. Yusuf mükâlemenin çok sert bir üslupla devam ettiğini ve bunda biraz da kendi kabahati olduğunu düşünerek mülayim bir sesle ve yarı şaka: