Kelimeler: şaşırtıyordu

Şaşırtıyordu kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Bu çehre ve bu bakış, Yusufu adeta suçlu imiş gibi eziyor, şaşırtıyordu.