Kelimeler: üzerlerindeki

Üzerlerindeki kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Bu sefer ağır ağır ilerleyen atların sırtı, üzerlerindeki koşumlarla birlikte, türlü türlü kıvrıntılar ve ışık oyunları yapıyordu.