Kelimeler: öne

Öne kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Ensesine doğru kaymış olan kalpağını eliyle öne doğru itti.


2. Arabadan ve atlardan daha çabuk gitmek ister gibi öne uzanıyordu.


3. Kaymakam boynunu sağa sola ve öne doğru kımıldatarak ayılmaya çalıştı.


4. Etem, diğerlerini iterek öne doğru sokuldu ve Kaymakamın önüne bir kâğıt sürdü.


5. Sarı tüylü ve iri kemikli parmaklarının tırnakları kısa, yassı ve öne doğru kıvrıktı.


6. Olduğu yerden yavaşça öne doğru giderek Yusuf un bütün vücudunu kucaklamak ve onun alev gibi kulaklarına: