Kelimeler: ömrünün

Ömrünün kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Ömrünün bu en güzel gecesini, ömrünün bu en korkunç gününün takip etmesi mi mukadderdi?


2. dedirtecek bir şey bulamıyordu; ve bu, ömrünün pek tatlı geçtiğinden değil, sadece, ömrünün her kısmına şu anda pek lakayt olduğundandı.


3. Ömrünün sonuna kadar dövünsen bu hayatın cefası tükenmez; kendine etmiş olursun.


4. Ömrünün her vakası olmasa da olabilir, hayatına her giren insan girmese de olabilirdi.


5. Onun için ömrünün bu en azaplı, en fırtınalı anında gene, sükûnetini aldı ve Aliye sadece duyduğu vakayı anlattı.


6. Yusuf birçok şeylerin niçin yapıldığını ve nasıl yapılabildiğini hâlâ anlayamıyor, bunları belki ömrünün sonuna kadar da anlayamayacağını müphem bir şekilde hissediyordu.


7. Fakat Şakir, ömrünün yarısını geçirdiği bu kahvede, bu anlattığımız şeylere bakmıyor, sadece Hacı Etemin daha evvel söze başlaması için gözlerini etrafta dolaştırıyordu.


8. Bir kere daha dönüp geriye baktıktan ve ömrünün en korkunç senelerinin geçtiği bu kasabaya yumruğunu uzatıp tehdit eder gibi salladıktan sonra, atını ileriye, dağlara doğru sürdü.


9. Bunu takip eden günleri Yusuf, ömrünün sonuna kadar unutamadı ve her hatırlayışında içini kâh nihayetsiz bir kin ve hiddet, kâh günlerce süren bir teessür ve hüzün kapladı.