Kelimeler: ölmeyenler

Ölmeyenler kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Hürriyet ilanının, İtalyan, Balkan harplerinin tesirleri buraya muayyen bir müddet geçtikten sonra gelmiş, askerler sessizce gidip, ölmeyenler yine sessizce dönmüşlerdi.