Kelimeler: öldürse

Öldürse kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Hapishane ancak serseriler, köylüler ve aşağı tabakadan insanlar içindi; bir Hilmi Beyin oğlu, adam öldürse bile, onlarla bir tutulamazdı.