Kelimeler: öldürmenin

Öldürmenin kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Belki bu şehirde adam öldürmenin biraz şerefli ve kahramanca bir şey gibi telakki edilmesi, belki de bu katlin kendi kızı için olduğunu bilmesi, ona Şakirt daha sıcak gösteriyordu.