Kelimeler: ölümünden

Ölümünden kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Alinin ölümünden beri adamakıllı bir şey konuşmamışlardı.


2. Yusuf babasının ölümünden beri Hulusi Beyi görmemiş, cenaze günü ise, ancak bir iki kelime konuşmuştu.


3. Salâhattin Beyin ölümünden sonra kaymakamlık işlerine on beş gün kadar, en kıdemli memur olan tapu müdürü vekâlet etti.


4. Yusuf un bu aileden hoşlanmadığını, hele arkadaşı Alinin ölümünden sonra büsbütün kızacağını bildikleri için bu ziyaretleri evde söylemediler.


5. Babasının ölümünden birkaç gün sonra tekrar gidip gelmeye başladığı tozlu odanın kendisi için son ve daimi bir sığınak olduğuna inanmaktan onu alıkoyan, işte bu müphem ümitti.