Kelimeler: öğreniyor

Öğreniyor kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Ali mektepte birçok şeyler öğreniyor, bunları Yusuf a da anlatıyordu.


2. Şimdi annesinden ziyade bazı iyi kalpli ve alakalı komşuların sayesinde nakış, gergef ve biraz da dikiş öğreniyor, kendisiyle akran olan kızlarla beraber terzi Mürüvvet Hanımdan ut dersi alıyordu.