Kelimeler: öğleden

Öğleden kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Akçay gezintisi öğleden sonraya kalıyordu.


2. Salâhattin Bey ertesi gün vazifeye ancak öğleden sonra gidebildi.


3. Bugünün öğleden sonrasında birbirini kovalayarak geçen vukuat, onu sersem etmişti.