Kelimeler: çalışacağız

Çalışacağız kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Üç senede, beş senede, elbet ödemeye çalışacağız!