Kelimeler: çürütüyordu

Çürütüyordu kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Çünkü Şakirin katil olduğunu ispat edecek delillere mukabil, ortada daha büyük ve müsbet bir delil vardı ki, bu bütün şahit ifadelerini, bütün ithamları çürütüyordu.