Kelimeler: vekâlet

Vekâlet kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Salâhattin Beyin ölümünden sonra kaymakamlık işlerine on beş gün kadar, en kıdemli memur olan tapu müdürü vekâlet etti.