Kelimeler: lakaytlıktan

Lakaytlıktan kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Bunda bir lakaytlıktan ziyade, mukadderata sessiz bir mutavaat vardı.