Kelimeler: lafa

Lafa kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Deminden beri hiç ağzını açmamış ve lafa karışmamıştı.


2. Muazzez lafa karışmaya korkar ve Yusuf daima susardı.


3. Nuri Efendi bulunduğu köşeden, gene o asık suratıyla, mütemadiyen mırındandığı duaları keserek, lafa karıştı: