Kelimeler: haftalardan

Haftalardan kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Belki haftalardan beri onu yakından görmemişti.