Kelimeler: öğretemeyiz

Öğretemeyiz kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Ne edelim Yusuf Ağa, Hilmi Beylerin ne olduğunu sen ben biliriz ama bunlara öğretemeyiz.